Privacy Policy


นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณที่มาเข้าร่วมตลาดการเรียนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรา EPMW (“EPMW”, “เรา”, “พวกเรา”) เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ และต้องการให้คุณเข้าใจวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเรา และอธิบายถึงสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึง แก้ไข หรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ เว้นแต่เราจะเชื่อมโยงไปยังนโยบายอื่นหรือระบุเป็นอย่างอื่น นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ EPMW แอพพลิเคชันมือถือ API หรือบริการที่เกี่ยวข้อง (“บริการ”) และยังสามารถใช้กับผู้ที่อาจจะเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจและองค์กรของเรา การใช้งานบริการเหล่านี้หมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณไม่ควรใช้งานบริการเหล่านั้น ถ้าคุณไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อตกลงอื่นใดที่ควบคุมการใช้งานบริการของคุณ


1. เราได้รับข้อมูลอะไรบ้าง

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากคุณโดยตรง เช่น ข้อมูลที่คุณป้อนด้วยตัวเอง ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อหาของคุณ และข้อมูลจากแพลตฟอร์มภายนอกที่คุณเชื่อมต่อกับ EPMW นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณและส่วนต่างๆ ของบริการของเราที่คุณมีปฏิสัมพันธ์หรือให้เวลาในการใช้งาน


1.1 ข้อมูลที่คุณให้แก่เรา

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากหรือเกี่ยวกับตัวคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานบริการเหล่านี้ของคุณ ด้านล่างนี้คือตัวอย่างที่จะช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมได้มากขึ้น

เมื่อคุณสร้างบัญชีและใช้งานบริการ ซึ่งรวมถึงผ่านทางแพลตฟอร์มภายนอก เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่คุณให้โดยตรง ซึ่งได้แก่:


ข้อมูลบัญชีคุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้งานคุณสมบัติบางอย่าง (เช่น การเข้าถึงเนื้อหา) เมื่อคุณสร้างหรืออัพเดทบัญชีของคุณ เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้ อาทิ ที่อยู่อีเมลของคุณ รหัสผ่าน เบอร์โทรศัพท์ อาชีพ ความสนใจด้านทักษะ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายยืนยันตัวตน อายุ วันเกิด และการตั้งค่าบัญชี พร้อมทั้งระบุหมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันให้กับคุณ (“ข้อมูลบัญชี”)
ข้อมูลโปรไฟล์คุณยังสามารถเลือกที่จะระบุข้อมูลโปรไฟล์ เช่น รูปภาพ พาดหัว ชีวประวัติ ภาษา ลิงก์เว็บไซต์ โปรไฟล์โซเชียลมีเดีย ประเทศ หรือข้อมูลอื่นๆ โดยข้อมูลโปรไฟล์ของคุณจะเผยแพร่ให้ผู้อื่นเห็นแบบสาธารณะ
เนื้อหาที่แชร์ส่วนต่างๆ ของบริการช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้คนอื่นๆ หรือแชร์เนื้อหาแบบสาธารณะ ซึ่งรวมถึงโดยการโพสต์รีวิวเกี่ยวกับเนื้อหา ถามหรือตอบคำถาม ส่งข้อความถึงผู้เรียนหรือวิทยากร หรือโพสต์ภาพถ่ายหรือผลงานอื่นๆ ที่คุณอัพโหลด โดยเนื้อหาที่แชร์ดังกล่าวอาจเผยแพร่ให้ผู้อื่นเห็นแบบสาธารณะได้ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่โพสต์เนื้อหานั้น
ข้อมูลเนื้อหาทางการศึกษาเมื่อคุณเข้าถึงเนื้อหา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่าง ซึ่งได้แก่ หลักสูตร งานที่ได้รับมอบหมาย แล็ป Workspace และแบบทดสอบที่คุณได้เริ่มต้นและสำเร็จแล้ว การซื้อเนื้อหาและเครดิต การสมัครสมาชิก ใบรับรองการสำเร็จ การแลกเปลี่ยนของคุณกับวิทยากร ผู้ช่วยครู และผู้เรียนคนอื่นๆ รวมถึงเรียงความ คำตอบของคำถาม และรายการอื่นๆ ที่ส่งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง หากคุณเป็นผู้สอน เราจะจัดเก็บเนื้อหาทางการศึกษาของคุณที่อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับคุณ
ข้อมูลการชำระเงินของผู้เรียนหากคุณทำการซื้อ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการซื้อของคุณ (เช่น ชื่อของคุณและรหัสไปรษณีย์) ตามความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ คุณจะต้องให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการชำระเงินและการเรียกเก็บเงินโดยตรงแก่ผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา ซึ่งได้แก่ ชื่อของคุณ ข้อมูลบัตรเครดิต ที่อยู่ที่เรียกเก็บเงิน และรหัสไปรษณีย์ เรายังอาจได้รับข้อมูลที่จำกัด เช่น บัตรใบใหม่ของคุณและหมายเลขสุดท้าย 4 หลักของบัตรดังกล่าว จากผู้ให้บริการชำระเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน เพื่อความปลอดภัย EPMW จะไม่รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลสำคัญที่ไม่พึงเปิดเผยของผู้ถือบัตร เช่น หมายเลขเต็มของบัตรเครดิตหรือข้อมูลการยืนยันตัวตนของบัตร
ข้อมูลการชำระเงินของวิทยากรหากคุณเป็นวิทยากร คุณสามารถลิงก์บัญชี PayPal บัญชี Payoneer หรือบัญชีการชำระเงินอื่นๆ ของคุณกับบริการเพื่อรับการชำระเงินได้ เมื่อคุณลิงก์บัญชีการชำระเงิน เราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลบางอย่าง ซึ่งได้แก่ ที่อยู่อีเมลของบัญชีการชำระเงินของคุณ ID บัญชี ที่อยู่ทางกายภาพ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นกับเราในการส่งการชำระเงินไปยังบัญชีของคุณ ในบางกรณี เราอาจรวบรวมข้อมูล ACH หรือโอนเงินเพื่อส่งการชำระเงินไปยังบัญชีของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราได้ร่วมมือกับบุคคลที่สามผู้ทำการเก็บข้อมูลด้านภาษีตามที่กฎหมายกำหนดที่เชื่อถือได้ ข้อมูลภาษีนี้อาจประกอบด้วยข้อมูลที่พำนักอาศัย เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลประวัติ และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดเก็บภาษี เพื่อความปลอดภัย EPMW จะไม่รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลสำคัญที่ไม่พึงเปิดเผยของบัญชีธนาคาร การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลการชำระเงินและการเรียกเก็บเงินของคุณอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดอื่นๆ ของผู้ให้บริการบัญชีการชำระเงินของคุณ
ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของคุณในบริการอื่นๆ

เราอาจขอข้อมูลบางอย่างจากโซเชียลมีเดียของคุณหรือบัญชีออนไลน์อื่นๆ หากบัญชีเหล่านั้นเชื่อมต่ออยู่กับบัญชี EPMW ของคุณ โดยหากคุณลงชื่อเข้าสู่ EPMW ผ่านทาง Facebook หรือแพลตฟอร์มหรือบริการอื่นจากภายนอก เราจะขออนุญาตจากคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอีกบัญชีนั้น ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรวบรวมชื่อของคุณ รูปโปรไฟล์ หมายเลข ID บัญชี ที่อยู่อีเมลที่ใช้เข้าสู่ระบบ ตำแหน่ง ตำแหน่งทางกายภาพของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงของคุณ เพศ วันเกิด และรายชื่อเพื่อนหรือผู้ติดต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มหรือบริการดังกล่าว

แพลตฟอร์มและบริการเหล่านั้นจะอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลผ่านทาง API โดยข้อมูลที่เราได้รับนี้จะขึ้นอยู่กับว่าคุณ (ด้วยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว) หรือแพลตฟอร์มหรือบริการนั้นตัดสินใจให้ข้อมูลใดบ้างแก่เรา

หากคุณเข้าถึงหรือใช้งานบริการของเราผ่านทางแพลตฟอร์มหรือบริการภายนอก หรือคลิกที่ลิงก์ผู้ให้บริการภายนอกใดๆ การเก็บรวบรวม ใช้ และแชร์ข้อมูลของคุณจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อตกลงอื่นๆ ของผู้ให้บริการภายนอกรายดังกล่าวเช่นกัน

การชิงโชค การโปรโมท และการสำรวจเราอาจเชื้อเชิญให้คุณร่วมทำการสำรวจหรือเข้าร่วมโปรโมชั่น (อาทิ การแข่งขัน การชิงโชค หรือความท้าทาย) ผ่านทางบริการเหล่านี้หรือแพลตฟอร์มภายนอก หากคุณเข้าร่วม เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่คุณให้ในการเข้าร่วมดังกล่าว เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล รหัสไปรษณีย์ วันเกิด หรือหมายเลขโทรศัพท์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎระเบียบอย่างเป็นทางการของโปรโมชั่นหรือในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับอื่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะนำมาใช้เพื่อดูแลจัดการการโปรโมทหรือการสำรวจ ซึ่งรวมถึงการแจ้งผู้ชนะรางวัลและการส่งมอบรางวัล ในส่วนของการรับรางวัล คุณอาจต้องอนุญาตให้เราโพสต์ข้อมูลบางอย่างของคุณแบบสาธารณะ (เช่น ในหน้าของผู้ชนะรางวัล) ส่วนในที่ซึ่งเราใช้แพลตฟอร์มภายนอกเพื่อดูแลจัดการการสำรวจหรือการโปรโมท นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการภายนอกรายดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ
การสื่อสารและความช่วยเหลือ

หากคุณติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือหรือแจ้งปัญหาหรือข้อกังวล (ไม่ว่าคุณจะสร้างบัญชีแล้วหรือไม่ก็ตาม) เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลติดต่อของคุณ ข้อความ และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ อาทิ ชื่อของคุณ, ที่อยู่อีเมล, ข้อความ, ตำแหน่ง, ID ผู้ใช้ EPMW, รหัสธุรกรรมการคืนเงิน และข้อมูลอื่นใดที่คุณให้หรือที่เรารวบรวมผ่านทางเครื่องมืออัตโนมัติ (ซึ่งเราจะกล่าวถึงทางด้านล่าง) เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อตอบกลับถึงคุณและค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับคำถามหรือข้อกังวลของคุณ โดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


ข้อมูลที่แสดงอยู่ข้างต้นเป็นข้อมูลที่เราจัดเก็บและเกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ


1.2 ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านทางเครื่องมืออัตโนมัติ

เมื่อคุณเข้าถึงบริการ (รวมถึงการค้นหาเนื้อหา) เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างด้วยเครื่องมืออัตโนมัติ ซึ่งได้แก่:

ข้อมูลระบบข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณ ประเภทของอุปกรณ์ ประเภทและเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน เบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ โดเมน และข้อมูลระบบอื่นๆ รวมถึงประเภทของแพลตฟอร์ม (“ข้อมูลระบบ”)
ข้อมูลการใช้งานสถิติการใช้งานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับบริการ ซึ่งได้แก่ เนื้อหาที่เข้าถึง เวลาที่ใช้ในหน้าต่างๆ หรือบริการ หน้าที่เข้าชม คุณสมบัติที่ใช้งาน คำค้นหาของคุณ ข้อมูลการคลิก วันที่และเวลา ผู้อ้างอิง และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานบริการของคุณ (“ข้อมูลการใช้งาน”)
ข้อมูลภูมิศาสตร์โดยประมาณ

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยประมาณ ซึ่งได้แก่ ข้อมูล อาทิ ประเทศ เมือง และพิกัดภูมิศาสตร์ ซึ่งคำนวณจากที่อยู่ IP ของคุณ


ข้อมูลที่แสดงอยู่ข้างต้นได้รับการเก็บรวบรวมจากการใช้ล็อกไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์และเทคโนโลยีการติดตาม ตามที่อธิบายรายละเอียดไว้ในส่วน “คุกกี้และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล” ทางด้านล่าง โดยข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เราจัดเก็บและเกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ


1.3 ข้อมูลจากบุคคลที่สาม

ถ้าคุณเป็นองค์กรหรือองค์กรที่คาดหวังของ EPMW for Business เราอาจทำการเก็บข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจบางอย่างจากแหล่งข้อมูลเพื่อการค้าของบุคคลที่สาม


2. เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณอย่างไร


2.1 คุกกี้และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

เราใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์ของคุณเก็บไว้เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์ รวมถึง EPMW ด้วย คุกกี้ยังให้เราจดจำสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณใน EPMW เช่น ภาษาที่ต้องการของคุณ และเพื่อทำให้การใช้ไซต์ง่ายขึ้น

EPMW และผู้ให้บริการที่กระทำการแทนเรา (เช่น Google Analytics และผู้ให้บริการโฆษณาภายนอก) จะใช้ล็อกไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ เช่น คุกกี้ แท็ก สคริปต์ ลิงก์ที่กำหนดเอง ลายนิ้วมืออุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ และเว็บบีคอน (รวมเรียกว่า “เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล“) เมื่อคุณเข้าถึงและใช้งานบริการ โดยเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลระบบและข้อมูลการใช้งานบางอย่าง (ตามรายละเอียดในส่วนที่ 1) โดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้งานบริการ ในบางกรณี เราจะรวมข้อมูลที่รวบรวมได้จากเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวมตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


2.2 ทำไมเราจึงใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล

EPMW ใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้:

 • จำเป็นอย่างยิ่ง: เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงไซต์ มอบฟังก์ชันพื้นฐาน (เช่น การเข้าสู่ระบบหรือการเข้าถึงเนื้อหา) รักษาความปลอดภัยไซต์ ป้องกันการลงชื่อเข้าใช้โดยบุคคลแปลกปลอม และช่วยตรวจจับและป้องกันการใช้งานบัญชีของคุณในทางที่มิชอบหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจำเป็นสำหรับบริการเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นหากคุณปิดใช้งาน บางส่วนของไซต์จะหยุดทำงานหรือใช้งานไม่ได้
 • การทำงาน: เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้จะจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และค่ากำหนดของคุณ มอบฟังก์ชันการทำงานของไซต์เพิ่มเติม ปรับแต่งเนื้อหาให้เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น และจดจำการตั้งค่าที่มีผลต่อลักษณะและพฤติกรรมของบริการ (เช่น ภาษาที่คุณต้องการหรือระดับเสียงสำหรับการเล่นวิดีโอ)
 • ประสิทธิภาพ: เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ช่วยในการวัดและปรับปรุงบริการโดยการมอบข้อมูลการใช้งานและประสิทธิภาพ จำนวนการเยี่ยมชม แหล่งที่มาของการเข้าชม หรือแหล่งที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้เราทดสอบ EPMW เวอร์ชันต่างๆ เพื่อดูว่าผู้ใช้มีคุณสมบัติหรือเนื้อหาใดบ้างที่ชอบและพิจารณาว่าจะเปิดข้อความอีเมลใด
 • การโฆษณา: เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (บนไซต์และ/หรือไซต์อื่นๆ) โดยพิจารณาจากสิ่งที่เราทราบเกี่ยวกับคุณ เช่น การใช้งานและข้อมูลระบบของคุณ (ตามรายละเอียดในส่วนที่ 1) และสิ่งต่างๆ ที่ผู้ให้บริการโฆษณาทราบเกี่ยวกับคุณตามข้อมูลการติดตามของพวกเขา โฆษณาอาจอิงตามกิจกรรมล่าสุดของคุณหรือกิจกรรมในช่วงเวลาหนึ่งและในไซต์และบริการอื่นๆ เพื่อช่วยในการนำเสนอโฆษณาที่ปรับให้เหมาะสม เราอาจจัดหาที่อยู่อีเมลของคุณในเวอร์ชันที่แฮชและไม่ระบุตัวตน (ในรูปแบบภาษาที่มนุษย์อ่านไม่ออก) และเนื้อหาที่คุณแชร์แบบสาธารณะในบริการของเราแก่ผู้ให้บริการเหล่านี้
 • โซเชียลมีเดีย: เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เปิดใช้งานการทำงานของโซเชียลมีเดีย เช่น การแบ่งปันเนื้อหากับเพื่อนและเครือข่าย คุกกี้เหล่านี้อาจติดตามผู้ใช้หรืออุปกรณ์ในไซต์อื่นๆ และสร้างโปรไฟล์ความสนใจของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาที่ตรงเป้าหมาย

คุณสามารถตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับความพยายามที่จะติดตั้งคุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ จำกัดประเภทของคุกกี้ที่คุณอนุญาต หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หากคุณตั้งค่าดังกล่าวไว้ คุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการ และประสบการณ์ใช้งานของคุณอาจผิดไปจากที่ควรจะเป็นหรือแทบจะไม่เกิดประโยชน์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล โปรดดูส่วน 6.1 (ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ) ด้านล่าง


3. เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่ออะไร

เราใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากการใช้งานบริการของคุณเพื่อ:

 • ให้และดูแลจัดการบริการ ซึ่งรวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมในเนื้อหาทางการศึกษา ออกใบรับรองการจบ แสดงเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการ และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับผู้ใช้คนอื่นๆ
 • ประมวลผลการชำระเงินให้วิทยากรหรือบุคคลที่สามอื่นๆ
 • ดำเนินการตามคำขอของคุณและคำสั่งซื้อเนื้อหาทางการศึกษา ผลิตภัณฑ์ บริการเฉพาะ ข้อมูล หรือคุณสมบัติ
 • สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบัญชีของคุณโดย:
  • การตอบคำถามและดำเนินการกับข้อกังวลของคุณ
  • การส่งข้อความการดูแลการใช้งานระบบและข้อมูลถึงคุณ ซึ่งได้แก่ ข้อความจากวิทยากร ผู้เรียน และผู้ช่วยครู การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา และการอัพเดทข้อตกลงของเรา
  • การส่งข้อมูล เช่น โดยอีเมลหรือการรับส่งข้อความ ซึ่งเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณในหลักสูตรและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมรางวัล บริการใหม่ คุณสมบัติใหม่ โปรโมชั่น จดหมายข่าว และเนื้อหาที่วิทยากรสร้างขึ้นอื่นๆ ที่มีบริการ (ซึ่งคุณสามารถออกจากหลักสูตรเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ)
  • การส่งการแจ้งเตือนแบบพุชไปยังอุปกรณ์ไร้สายของคุณเพื่อแจ้งอัพเดทและข้อความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งคุณสามารถจัดการได้ในหน้า “ตัวเลือก” หรือ “การตั้งค่า” ของแอพมือถือ)
 • จัดการบัญชีและการกำหนดค่าบัญชีของคุณของคุณ
 • อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคของบริการ ซึ่งได้แก่ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและการแก้ไขปัญหา การรักษาความปลอดภัยของบริการ และการป้องกันการฉ้อโกงและการใช้โดยมิชอบ
 • ขอความคิดเห็นจากผู้ใช้
 • ทำตลาดให้ผลิตภัณฑ์ บริการ การสำรวจและการโปรโมท
 • ทำตลาดให้แผนสมัครสมาชิกต่อลูกค้าที่คาดหวัง
 • เรียนรู้เกี่ยวกับตัวคุณให้มากขึ้นโดยการเชื่อมโยงข้อมูลของคุณเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ผ่านทางผู้ให้บริการข้อมูลภายนอก และ/หรือวิเคราะห์ข้อมูลโดยร่วมมือกับผู้ให้บริการการวิเคราะห์
 • ระบุตัวตนของผู้ใช้ตามอุปกรณ์
 • ปรับโฆษณาตามอุปกรณ์
 • ปรับปรุงบริการของเราให้ดีขึ้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และคุณสมบัติใหม่ๆ
 • วิเคราะห์แนวโน้มและปริมาณการใช้งาน ติดตามการซื้อ และติดตามข้อมูลการใช้งาน
 • โฆษณาบริการในเว็บไซต์และแอพพลิเคชันภายนอก
 • ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต หรือ
 • ตามที่เราใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้มีความจำเป็นต้องรับรองความปลอดภัยหรือความซื่อสัตย์สุจริตของผู้ใช้ พนักงาน บุคคลที่สาม บุคคลทั่วไป หรือบริการของเรา


4. เราแชร์ข้อมูลของคุณกับใครบ้าง

เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามในสถานการณ์ต่อไปนี้หรือตามที่อธิบายไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

 • แก่วิทยากรของคุณ: เราแชร์ข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ (ยกเว้นที่อยู่อีเมลของคุณ) แก่วิทยากรหรือผู้ช่วยครูของเนื้อหาด้านการศึกษาที่คุณเข้าถึงหรือขอข้อมูล บุคคลเหล่านี้จึงสามารถปรับปรุงเนื้อหาของตนสำหรับคุณและผู้เรียนคนอื่นๆ ได้ ข้อมูลนี้อาจประกอบด้วยข้อมูล อาทิ เมือง ประเทศ ภาษาของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ การตั้งคาอุปกรณ์ ไซต์ที่คุณใช้เข้าถึง EPMW และกิจกรรมของคุณใน EPMW หากเราเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณ (เช่น อายุหรือเพศ) เราอาจแชร์ข้อมูลดังกล่าวด้วย เราจะไม่แชร์ที่อยู่อีเมลของคุณแก่วิทยากรหรือผู้ช่วยครู
 • แก่ผู้เรียนและวิทยากรคนอื่นๆ: ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณ เนื้อหาที่แชร์และข้อมูลโปรไฟล์ของคุณอาจเผยแพร่ให้เห็นแบบสาธารณะ ซึ่งรวมถึงแก่ผู้เรียนและวิทยากรคนอื่นๆ หากคุณถามคำถามกับวิทยากรหรือผู้ช่วยครู ข้อมูลของคุณ (รวมถึงชื่อของคุณ) อาจเผยแพร่ให้เห็นแบบสาธารณะด้วย
 • แก่ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง และตัวแทน: เราแชร์ข้อมูลของคุณแก่บริษัทภายนอกที่ดำเนินการบริการแทนเรา เช่น บริการดำเนินการชำระเงิน บริการการป้องกันการฉ้อโกงและการละเมิด บริการการวิเคราะห์ข้อมูล บริการการตลาด และบริการโฆษณา (รวมถึงโฆษณาที่ตอกย้ำความต้องการซื้อ) บริการอีเมลและโฮสต์ รวมทั้งบริการลูกค้าและการสนับสนุน ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณและต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวตามที่เรากำหนดไว้ เพื่อให้บริการตามที่เราร้องขอ
 • กับบริษัทในเครือ EPMW: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณภายในกลุ่มบริษัทของเราที่เกี่ยวข้องกันโดยการเป็นเจ้าของหรือมีการควบคุมร่วมกันเพื่อเปิดใช้งานหรือสนับสนุนเราในการให้บริการ
 • แก่บริการการวิเคราะห์และการตกแต่งข้อมูล: ในการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ภายนอก เช่น Google Analytics และบริการการตกแต่งข้อมูล เช่น ZoomInfo เราจะแชร์ข้อมูลติดต่อบางอย่าง ข้อมูลบัญชี ข้อมูลระบบ ข้อมูลการใช้งาน (ตามรายละเอียดในส่วนที่ 1) หรือข้อมูลที่ไม่ระบุนามตามความจำเป็น ข้อมูลที่ไม่ระบุนามหมายถึงข้อมูลที่เราได้ลบข้อมูลบางส่วนออกไป อาทิ ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ และแทนที่ข้อมูลนั้นด้วย ID โทเค็น ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการเหล่านี้สามารถให้บริการการวิเคราะห์หรือจับคู่ข้อมูลของคุณกับข้อมูลในฐานข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ (รวมถึงข้อมูลติดต่อและข้อมูลโซเชียลจากแหล่งอื่นๆ) เราดำเนินการนี้เพื่อให้การสื่อสารกับคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการมากขึ้น
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณสมบัติโซเชียลมีเดีย: คุณสมบัติโซเชียลมีเดียในบริการ (เช่น ปุ่ม Like บน Facebook) อาจช่วยให้ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียภายนอกสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณและหน้าของบริการที่คุณกำลังเข้าชม รวมทั้งตั้งค่าคุกกี้เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติดังกล่าว การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทบุคคลที่สามนั้น
 • เพื่อดูแลจัดการการโปรโมทและการสำรวจ: เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณตามความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการ ทำการตลาด หรือสนับสนุนการโปรโมทและการสำรวจที่คุณเลือกที่จะเข้าร่วม ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดไว้ (เช่น ให้รายชื่อผู้ชนะรางวัลหรือจัดเก็บเอกสารตามข้อบังคับ) หรือตามกฎระเบียบของการโปรโมทหรือการสำรวจ
 • เพื่อการโฆษณา: หากเราตัดสินใจที่จะใช้โมเดลการสร้างรายได้จากโฆษณาในอนาคต เราอาจใช้และแชร์ข้อมูลระบบและข้อมูลการใช้งานบางอย่างแก่ผู้โฆษณาและเครือข่ายภายนอก เพื่อแสดงข้อมูลสถิติผู้ใช้และการตั้งค่าทั่วไปของผู้ใช้ของเรา เรายังอาจอนุญาตให้ผู้โฆษณาเก็บรวบรวมข้อมูลระบบผ่านทางเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล (ตามรายละเอียดในส่วนที่ 2.1) เพื่อใช้ข้อมูลนี้เพื่อเสนอการส่งโฆษณาแบบตรงกลุ่มเป้าหมายให้แก่คุณ ซึ่งจะทำให้ได้รับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ตรงกับความต้องการเฉพาะ (ผ่านทางการเสนอโฆษณาตามพฤติกรรม) และดำเนินการวิเคราะห์เว็บไซต์ ผู้โฆษณายังอาจแชร์ข้อมูลที่ตนเก็บรวบรวมเกี่ยวกับตัวคุณแก่เรา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือยกเลิกเข้าร่วมการเสนอโฆษณาตามพฤติกรรมของเครือข่ายโฆษณา โปรดดูที่ส่วน 6.1 (ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ) ทางด้านล่าง โปรดทราบว่าถ้าคุณยกเลิก คุณจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วไปอยู่
 • เพื่อความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมาย: เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สาม หากเรา (ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) เชื่อโดยสุจริตใจว่าการเปิดเผยนั้น:
  • ได้รับอนุญาตหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  • ได้รับการร้องขอโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน คำสั่ง หรือการพิจารณาคดีของศาล ทางราชการ หรือตามกฎหมาย
  • มีความจำเป็นตามสมควรโดยเป็นส่วนหนึ่งของหมายศาล หมายที่มีผลตามกฎหมาย หรือคำร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • มีความจำเป็นตามสมควรเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อตกลงทางกฎหมายอื่นๆ ของเรา
  • จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อตรวจจับ ป้องกัน หรือจัดการการฉ้อโกง การใช้โดยมิชอบ การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การละเมิดกฎหมาย (หรือกฎระเบียบหรือข้อบังคับ) ที่อาจเกิดขึ้น หรือปัญหาด้านความปลอดภัยหรือเทคนิค หรือ
  • มีความจำเป็นตามสมควรภายใต้ดุลยพินิจของเราเพื่อป้องกันความเสียหายชัดแจ้งต่อสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ EPMW ผู้ใช้ พนักงาน บุคคลทั่วไป หรือบริการของเรา
  • เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้ตรวจสอบและที่ปรึกษากฎหมายของเรา เพื่อประเมินภาระผูกพันและสิทธิ์ในการเปิดเผยของเราภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม: หาก EPMW ประสบกับธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การขายกิจการบางส่วน การเลิกประกอบกิจการ (รวมถึงการล้มละลาย) หรือการขายทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน เราอาจแชร์ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดของคุณแก่องค์กรที่รับช่วงต่อในระหว่างการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวหรือในระหว่างการพิจารณาเปลี่ยนผ่าน (รวมถึงระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของธุรกิจ)
 • หลังจากการรวม/ลบข้อมูลระบุตัวตน: เราอาจเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลแบบรวมหรือไม่ระบุนามเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ
 • โดยได้รับอนุญาตจากคุณ: ด้วยความยินยอมจากคุณ เราอาจแชร์ข้อมูลแก่บุคคลที่สามนอกเหนือขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


5. ความปลอดภัย

เราใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมตามประเภทและความสำคัญของข้อมูลที่จัดเก็บ เนื่องจากระบบที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้มักจะมีความเสี่ยงต่อการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตมาด้วยเสมอ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องป้องกันรหัสผ่านของคุณและติดต่อเรา ถ้าคุณสงสัยว่ามีการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตในบัญชีของคุณ


6. สิทธิ์ของคุณ

คุณมีสิทธิ์เต็มที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของคุณ รวมถึงความสามารถที่จะยกเลิกอีเมลโปรโมชั่น คุกกี้ และการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณโดยผู้ให้บริการภายนอก คุณสามารถอัพเดทหรือยกเลิกบัญชีของคุณจากภายในบริการของเรา รวมทั้งสามารถติดต่อเราเพื่อขอใช้สิทธิ์ส่วนบุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ ผู้ปกครองที่เชื่อว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบุตรผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนโดยไม่เจตนา ควรติดต่อเราเพื่อขอให้ช่วยลบข้อมูลดังกล่าว


6.1 การเข้าถึง อัพเดท และลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถเข้าถึงและอัพเดทข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ EPMW รวบรวมและเก็บรักษาได้ดังนี้:

 • หากต้องการอัพเดทข้อมูลที่คุณให้โดยตรง โปรดลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณและอัพเดทบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา
 • หากต้องการยกเลิกบัญชีของคุณ:
  • หากคุณเป็นผู้เรียน โปรดไปที่หน้าการตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณและทำตามขั้นตอนที่อธิบายรายละเอียดไว้
  • หากคุณเป็นวิทยากร โปรดทำตามขั้นตอนที่อธิบายรายละเอียดไว้
  • หากคุณมีปัญหาในการยกเลิกบัญชีของคุณ โปรดติดต่อ edu@peakmakeweb.com
  • โปรดทราบว่า: แม้หลังจากยกเลิกบัญชีของคุณแล้ว ข้อมูลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนอาจยังคงเผยแพร่ให้ผู้อื่นเห็น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลใดๆ ที่ถูก (ก) คัดลอก จัดเก็บ หรือเผยแพร่โดยผู้ใช้คนอื่นๆ (รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา) (ข) แชร์หรือเผยแพร่โดยตัวคุณหรือผู้อื่น (รวมถึงในเนื้อหาที่แชร์ของคุณ) หรือ (ค) โพสต์ไปยังแพลตฟอร์มภายนอก แม้หลังจากยกเลิกบัญชีของคุณแล้ว เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณนานเท่าที่เรามีวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว (และตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) ซึ่งได้แก่ เพื่อช่วยในเรื่องภาระผูกพันตามกฎหมาย แก้ไขข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา เราอาจเก็บรักษาและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หลังจากบัญชีของคุณถูกยกเลิกแล้ว


  อัพเดทล่าสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 8:10 PM